מרטין מאיר וידרקר – דודי קאליש – קורנה | Dudi Kalish – Meir MartinDudi Kalish Sings Meir Martin Widerker – Corona

In the midst of the days of Corona, the composer Meir Martin Widerker feels obligated to create a new…

source