உயரும் தங்கம் விலை | Music Video | Tamil News W’rap |EMCEE SMILE | Mc BHAASHI | MC VALLUVAR

உயருது உயருது தங்க விலை உயருது…

உயருது உயருது தங்க விலை உயருது…

நகை விலை உயர்வு… பணம் இங்கு குறைவு…

ரெண்டுத்தையும் நினைச்சா குறையுது சிரிப்பு…

News W’rap |EMCEE SMILE | Mc BHAASHI | MC VALLUVAR

#GoldPriceHike #NewsWrap #EconomicCrisis

You might like