#smule#cover#duet#singing#competition cover by – DBSG Sanamयो नितान्तै कभर गरिएको video गीत भएकाले orginal सर्जकहरु प्रती हाम्रो…

source