VÔ LĂNG TÌNH YÊU TẬP 7 | Trấn Thành, Sam, Ngô Kiến Huy công bố 6VÔ LĂNG TÌNH YÊU TẬP 7 | Trấn Thành, Sam, Ngô Kiến Huy công bố 6 người bước tiếp HÀNH TRÌNH ĐẶC BIỆT

Trong tập 7 có sử dụng ca khúc CHẠY ĐÂU THOÁT ( Nhạc phim Trời Tính Không Bằng Trời Tính)
Thể hiện: August & Quý Minh
Sáng tác:…

source